Szkolenie i certyfikacja

 

 System comparison – opis systemów Elite Crete Systems
 Training program    –  opis programu szkolenia

    W naszych seminariach szkoleniowych kierujemy się całkowicie odmiennym podejściem treningowym w porównaniu do innych konkurencyjnych firm branżowych, dzięki czemu już po pierwszym treningu Wykonawca jest w stanie wykonać bez żadnych problemów, samodzielnie i z zyskiem swoją pierwszą dekoracyjną posadzkę z żywic czy też z polimero-cementów. Nawet gdy szkolenie dobiegło końca, jesteśmy do dyspozycji dla każdego Wykonawcy, aby asystować i pomóc mu w problemach dotyczących każdej fazy wykonawstwa. Nasze seminaria treningowe są zaplanowane w taki sposób, aby przeszkolić Wykonawcę w dwóch głównych aspektach: Zewnętrznych wykończeń, jak i zarówno wewnętrznych wykończeń. Uważamy, że krytycznym punktem w sukcesie każdej firmy wykonawczej jest jego wszechstronna wiedza zarówno w zakresie wewnętrznych, jak i zewnętrznych systemach posadzkarskich, które są wykonywane w całorocznym okresie pracy.

    Szkolenie podstawowe z systemów ECS trwa 2-dni i dzieli się na dwa tryby:
– Indywidualne szkolenie to koszt 2.700,00 zł
– Grupowe szkolenia to koszt 1.500 zł firma/osoba prywatna (minimalna zapisana ilość osób w danym miesiącu, aby mogło się odbyć szkolenie to 5 osób) lub 1.000 zł dla min. 10 osób.
Do wyboru są dwa rodzaje szkolenia nr 01 i nr 02. Na początek zalecamy udział w szkoleniu nr 01, w którym szkolimy się ze wszystkich systemów Elite Crete Systems od podstaw tj. posadzki cienkowarstwowe, posadzki cienkowarstwowe stemplowane z urethano-cementów, barwienie kwasem betonów oraz posadzki modelowane,żywiczne z efektem REFLECTOR™. Szkolenie nr 02 obejmuje bardziej specjalistyczny dział tj. posadzki 3D i wektorowe, jednak radzimy to traktować jako późniejsze ewentualne uzupełnienie wiedzy. W tej cenie dostaje się również dostęp do materiałów ECS wraz z certyfikatem na zakup i użytkowanie materiałów. Z naszej strony oferujemy również pomoc marketingową w postaci reklamy firmy, jak również przesyłamy potencjalnych klientów na dany region. Podczas szkolenia będziemy pracować głównie praktycznie, ze wstępem teoretycznym dot. takich aspektów jak:
-przygotowanie podłoża pod właściwe systemy,
-naprawy pęknięć, rys, niedoskonałości na podłożach betonowych,
-dylatacje izolujące, konstrukcyjne, rozciągające itp.
-narzędzia potrzebne do pracy z systemami,
-opis systemów,
Dodatkowo po szkoleniu uczestnik otrzymuje karty produktów, karty techniczne, dokumenty „ściągawki” (rodzaje dylatacji, sprzęt do przygotowania podłoża, wykonywanie podbudowy z żywic, opis systemów wraz z cenami jednostkowymi,zużyciem na m² i ceną za cały system itp.) na nośniku USB. Podczas zajęć praktycznych będziemy wykonywać m.in. wykonanie imitacji paneli drewnianych, skał, marmuru, łupku, barwienie kwasem betonu, systemy gładkie typu MICROFINISH™, THIN-FINISH™ oraz posadzki modelowane z żywic typu REFLECTOR™-razem ok. 10 systemów). Ewentualnie możliwy jest udział w 3-4 dniowym (w zależności od liczby zainteresowanych) szkoleniu obejmującym oba seminaria. Koszt w tym przypadku za całość to 4.500 zł. Szkolenia odbywają się w Nowym Sączu.

  Szkolenia prowadzone są trybem miesięcznym tj. ostatni czwartek i piątek każdego miesiąca w przypadku szkolenia nr 01, natomiast szkolenie nr 02 odpowiednio dwa dni wcześniej.